Irodám szakterületei

Polgári jog  
Szerződések
Ingó-ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan), tartási, öröklési szerződések, végrendeletek, telekalakítással kapcsolatos szerződések.
A szerződésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés: föld- illetékhivatal, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, közigazgatási hivatal, hatóságok, hitel-pénzintézetek előtti eljárás.
Szerződésekből eredő igények érvényesítése.
Kártérítési jog
Szerződésszegéssel okozott, illetve szerződésen kívüli kártérítési igények érvényesítése , illetve balesetek miatti kárigények, biztosítási ügyek, orvosi műhibák.
Peres- és peren kívüli képviselet
Tulajdonjog megállapításával kapcsolatos perek, fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások, közigazgatási perek.
Cégjog, Gazdasági, társasági jog  
Szerződések
Gazdasági társaságok alapításával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos szerződések, okiratok, cégbírósági ügyintézés, cégeljárás, gazdasági perek.
Tanácsadás
Irodánk napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet gazdasági társaságok számára a társasági jog valamennyi területén.
Családi jog  
Szerződések
Házassági vagyonjogi szerződések, vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások előkészítése.
Peres- és peren kívüli képviselet
Házassági bontóperek, gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek, gyermektartásdíj végrehajtásával kapcsolatos képviselet, származás megállapítása iránti perek.
Munkajog  
  Irodánk gyakorlattal rendelkezik munkáltató intézmények részére állandó megbízás keretében nyújtott munkajogi (közszolgálati, illetve munkajogviszonnyal kapcsolatos) tanácsadás területén, illetve peres képviselet lát el rendes, illetve rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása iránti perekben.
Szabálysértési és büntetőjog  
  Védelem ellátása szabálysértési és büntető ügyekben, sértetti képviselet ellátása.